Macline d.o.o. kao Autorizovani Servisni Partner (ASP) ovlaštena je organizacija u Bosni i Hercegovini za održavanje Xerox strojne i sistemske programske opreme temeljem FSMA service agreement-a.

*Xerox FSMA (Full Service and Maintenance Agreement)

Koncipiran kao produžena garancija, Xerox FSMA ugovor koji prati sve Xerox digitalne sisteme za štampanje, obezbjeđuje najviši stepen zaštite korisničkih interesa kroz garantovanje jedinične proizvodne cijene otiska tokom cjelokupnog perioda trajanja ugovora, čime se korisniku omogućava da planira ukupne troškove svog poslovanja u ovoj oblasti.

U odnosu na klasične paušalne ugovore o održavanju gde se svaka servisna intervencija posebno naplaćuje, i to kroz cijenu rada, rezervnih delova i potrošnog materijala pojedinačno, Xerox FSMA ugovor u okviru jedinične cijene po otisku obuhvata:

  • dolazak i rad servisera
  • sve rezervne delove
  • sav potrošni materijal (toneri, fotoreceptori, i sl.), izuzev medija za štampu (papir, nalepnice, folije, i sl.)

Istovremeno, ovim se ugovorom garantuje Xerox kvalitet servisnih usluga putem stručnih i od strane Xerox korporacije certificiranih servisnih inženjera, te originalni Xerox rezervni dijelovi i potrošni materijal.

Nas kvalitet usluge prepoznali su i nasi mnogi vjerni klijenti  i mi smo ponosni na nasu dugogodisnju saradnju.

Neki od njih su: Grafotisak, Amos Graf, Blicdruk, Garmond, Pentagram, Triptih, Optigraf, Gama Print, Urban Graf, Kopikomerc, Proprint, Top Dog, Geneco, Top Lider,  Piksel I mnogi drugi…